Нашиот училишен весник, гласило и информатор излегува секоја година токму пред Патрониот празник. На него работеа неуморните ученици од новинарската секција Евгенија Трајковска, Марија Митревска, Александра Бошевска, Марија Ѓоргиевска, како и наставниците од редацискиот одбор Вецко Стојчевски и Билјана Стојановска.

Благодарност до нашиот колега - информатичар Пеце Николовски за несебичната заложба да се уреди нашето гласило и истото да се подготви за печатење. Исто така благодарност и до нашиот директор за неговата заложба истото навреме и квалитетно да се испечати.

 

Весникот можете да го погледнете на следниот линк: УЧИЛИШЕН ВЕСНИК