По повод Светскиот ден на книгата и авторското право на 23ти Април 2021год. беше одржана работилница во ООУ „Славко Лумбарковски“-Новаци (ПУ Бач).

Повеќе...

По повод Патрониот празник на нашето училиште и со цел одблежување на истиот во време на онлајн настава, учениците заедно со своите наставници креираа краток видео запис во кој беа опфатени неколку сегменти.

Повеќе...