Им се соопштува на сите родители од Општина Новаци дека училиштето „ООУ Славко Лумбарковски“ – Новаци ќе врши запишување во прво одделение од 02-05-2023 година за децата родени од 01-01-2017 година до 31-01-2018 година.

Секој родител ќе добие покана за местото и времето на запишување.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Повеќе...

Во прилог ја објавуваме годишната програма за работа на нашето училиште за учебната 2023/2024 година, како и прилози кон годишната програма за работа на училиштето

Повеќе...