Еколошка акција организирана во соработка со невладиното здружение „Новак 2014“ - Општина Новаци и ООУ „Славко Лумбарковски“.

На истата учествуваа членови на здружението, вработени од Општина Новаци, Претседателот на Советот на Општина Новаци г-дин Наумче Смилевски, жители на општината и десетина ученици од VIII одд. од општинското училиште.

01 eko akcija novaci maj 2018 02 eko akcija novaci maj 2018
03 eko akcija novaci maj 2018 04 eko akcija novaci maj 2018
05 eko akcija novaci maj 2018 06 eko akcija novaci maj 2018
 08 eko akcija novaci maj 2018 09 eko akcija novaci maj 2018