Нашиот училишен весник, гласило и информатор излегува секоја година токму пред Патрониот празник. Како секоја година така и оваа година на него работеа неуморните ученици од новинарската секција. Весникот можете да го погледнете во прилог и исмнете во електронска верзија.

 

Весникот можете да го погледнете на следниот линк: УЧИЛИШЕН ВЕСНИК