По повод Патрониот празник на нашето училиште и со цел одблежување на истиот во време на онлајн настава, учениците заедно со своите наставници креираа краток видео запис во кој беа опфатени неколку сегменти.

Видео записот можете да го погледнете во продолжение.

30.03.2021 - Патронен празник на ООУ „Славко Лумбарковски“ - Општина Новаци