ООУ „Славко Лумбарковски“ - Новаци по повод Патрониот празник распишува конкурс за литературни и ликовни творби МОТО: ЗНАМЕТО ИЛИНДЕНСКО ВЕЧНО СЕ ВЕЕ!

 

Литературните и ликовните творби да се предадат до 10.03.2023 год. Творбите да се предаваат со шифри, а во плик да има: 

  • име и презиме на ученикот,
  • одделение и шифрата од творбата,
  • а останатите творби што не се за конкурсот со име и презиме да се предаваат кај наставниците:


- Валентина Јовановска и Елена Тошевска-одд. Настава, Добромири, Агларци, Далбеговци
- Татјана Талевска-одд. Бач, Гермијан, Живојно
- Билјана Цветковска и Гордана Најдовска-предметна настава Новаци
- Стефанија Илиовска- предметна настава-Бач