Во рамките на проектот за медиумска писменост „Младите рамислуваат“, нашето училиште ја имаше можноста да отвори Медиумски клуб, поддржан од Македонскиот институт за медиуми, ИРЕКС, БРО и МОН .

Клубот започна со работа во месец ноември,2023 година, под менторство на наставник Анета Соклевска. Голема е заинтересираноста за учество во клубот кај учениците, во чии рамки, истите ќе имаат можност да се стекнат со практични знаења од областа на медиумската писменот, да ги подобрат своите компетенции и да реализираат крајни новинарски продукти.

01 mediumski klub 02 mediumski klub
 03 mediumski klub 04 mediumski klub 
06 mediumski klub 07 mediumski klub