По повод велигденските празници во склоп на училиштето беше организиран настан за избор на најубаво велигденско јајце. Наградени се и пофалени ученици од одделенска и предметна настава.

Повеќе...

Еколошка акција организирана во соработка со невладиното здружение „Новак 2014“ - Општина Новаци и ООУ „Славко Лумбарковски“.

Повеќе...

По повод Патрониот празник на училиштето, на 29. 03. 2018 год. се реализираа повеќе настани за обележување на Патрониот празник на нашето училиште. Во огранизација на предметните наставници по ФЗО се организираа спортски активности во спортската сала на училиштето.

Повеќе...