Нашиот училишен весник, гласило и информатор излегува секоја година токму пред Патрониот празник. На него работеа неуморните ученици од новинарската секција Евгенија Трајковска, Марија Митревска, Александра Бошевска, Марија Ѓоргиевска, како и наставниците од редацискиот одбор Вецко Стојчевски и Билјана Стојановска.

Повеќе...

Почитувани родители, драги ученици, наставници, колеги и вработени во нашето училиште!

Јубилејот 60 години од прераснувањето на нашето училиште во основно со  донесеното решение во учебната 1956/1957 година, веќе е зад нас.

Повеќе...