Во прилог нашиот училишен весник, гласило и информатор по повод Патрониот празник. Како секоја година така и оваа на него работеа учениците од новинарската секција. 

Повеќе...

По повод Патрониот празник на нашето училиште и со цел одблежување на истиот во време на онлајн настава, учениците заедно со своите наставници креираа краток видео запис во кој беа опфатени неколку сегменти.

Повеќе...