Во прилог нашиот училишен весник, гласило и информатор по повод Патрониот празник. Како секоја година така и оваа на него работеа учениците од новинарската секција. 

Повеќе...